مدارک-مورد-نیاز-ویزا-کانادا

زبان کانادا جهت مهاجرت

در خصوص امتحان زبان برای شهروندی کانادا ( سیتیزن شیپی کانادا ) ابتدا توجه ی شما را به دو نکته جلب می کنیم. نکته ی اول که باید از آن آگاه باشید این است که بر اساس قانون جدید شهروندی کانادا ( قانون سال ۲۰۱۷) افرادی که بخواهند برای شهروندی کانادا ( سیتیزن شیپ) اقدام […]